صبح زاگرس
دانا
8. اسفند 1397 - 13:19
مه و برف موجود در گردنه مله شوره شهرستان بویراحمد و سفیدی کوه ها، زیبایی های خالق هستی را به نمایش می گذارند.

ایل بانو؛ گردنه مله شوره در مسیر یاسوج شیراز قرار دارد که معمولا در فصل زمستان میزبان برف بیشتری نسبت به شهرستان بویراحمد است.

 

این گردنه که گاهی در م مزتسان به دلیل بارش برف مسدود می شود در فصل بهار نیز درختان و سبزه ها و کوه های آن زیبایی های خاصی به این گردنه می دهد که معمولا در تعطیلات مسافران زیادی در این مکان ساکن می شوند.

 

---
---
---
---
---
---
---
---
---

دیدگاه شما

نظرسنجی

ایل بانو تنها سایت تخصصی زنان در استان را چگونه ازیابی می کنید؟

تازه ترین مطالب