صبح زاگرس
دانا
23. آذر 1396 - 17:48
همایش " زن سالم جامعه سالم در یاسوج " با حواشی جالبی به همراه بود.

به نقل از ایل بانو، همایش جامعه سالم زن سالم صبح امروز در یاسوج با حضور دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور و معاون امور استان های ریاست جمهوری برگزار شد که با حواشی های جالبی همراه بود جالب ترین این حواشی پرده نگار( پاورپوینت) رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بود و استفاده از کلمات تخصصی پزشکی در صحبت هایش که خود جای تامل داشت.

فریبا رحمان پور به عنوان اولین سخنران در جایگاه حاضر شد و مشکلات جامعه زنان استان را تا اندازه ای بیان کرد اما انتظار می رفت انسجام بیشتری در صحبت هایش وجود داشته باشد بعد نوبت به رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رسید ایلامی به گونه ای از کلمات تخصصی پزشکی استفاده می کرد که گویا افرادی که در این همایش شرکت کرده اند متخصص و پزشک هستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج که قصد داشت به صحبت های استاندار در جلسات قبل که مدیران صحبت هایشان را در قالب پرده نگار( پاورپوینت) ارایه دهند توجه کند در قالب پاورپوینت صحبت هایش را ارایه داد.

شاید اقای دکتر نمی دانست که مخاطبانش بانوان هستند بانوانی که پزشکی نخوانده اند و به این همایش آمده بودند که آگاهی پیدا کنند اما با توجه به تخصصی حرف زدن ایلامی دور از انتظار به نظر می رسد که کسی چیزی متوجه شده باشد.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 

دیدگاه شما

نظرسنجی

ایل بانو تنها سایت تخصصی زنان در استان را چگونه ازیابی می کنید؟

تازه ترین مطالب