صبح زاگرس
دانا
خوب
77% (10 رای)
متوسط
8% (1 رای)
ضعیف
8% (1 رای)
خیلی ضعیف
8% (1 رای)
تمام آرا: 13

نظرسنجی

ایل بانو تنها سایت تخصصی زنان در استان را چگونه ازیابی می کنید؟

تازه ترین مطالب