صبح زاگرس
دانا
13. شهريور 1396 - 11:51
جامعه اے ڪہ هنوزهم افرادے در فقر فرهنگے و اقتصادے، طلاق، ڪارتن خوابے، خشم و نفرت، اعتیاد و... به سر میبرند..

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زنان کهگیلویه وبویراحمد ایل بانو ، فاطمه یزدانپناه یا عماد من لا عماد لہ.. و اڪنون بہ زنے مے اندیشم و ڪودڪے..وگاه خیالم به سمت پدرے پر میڪشد و برادرے..
شاید باخود بیندیشید اینہا چہ ڪسانیند ڪہ درگیرودار ملال آور زندگے موجب هجوم دردها و غمہا شده اند..
آرے..خیالم به سمت زنے مےرود ڪہ خیلِ خیالات و مشڪلات او را از پاے درآورده؛زنے ڪہ رنج میڪشد و دم نمےزند..
زنے ڪہ بہ جاے پروراندن لطافت روحش و تربیت نسلش و نشستن پاے زمزمہ هاے دخترڪش،بہ امید ڪورسویے و یافتن راهے در خیابانہا پرسه مےزند..
و دخترے ڪہ بہ جاے تحقق بخشیدن بہ آرزوهاے صورتیش؛ روحش زنده بہ گور مےشود و آرزوهایش بہ باد مےرود ..
و گاه ذهنم به سمت برادرے مےرود ڪہ غرور جوانیش را فداے فراهم ڪردن آسایشے اندڪ براے خانواده اش مےڪند ..
و آنجاست ڪہ قلبم بہ درد مےآید از شرمندگے پدرے ..
و چه سخت است شرم در چشم پدر خانواده..همان نماد ابهت.. براے چہ..فروختن آبرو بہ بہاے تڪہ اے نان..
مسئولین عزیز..هموطنانم..
ڪجایید..
این بود عدالت اجتماعے..این بود انسانیت..این بود سفارشات امام«ره»..
فربہ شدن و ثروتمندتر شدن برخے ڪارگزاران و مرگ از شدت فقر ڪارگران ..
صورت را با سیلے سرخ نگہ داشتنہاے مردمان و آبروریزے هاے بےوقفہ ے بہارستانےها..
این بود ایده آل هایے ڪہ جوانانمان بہ امیدش جان دادند..آمدن بیشتر ڪودڪان ڪار و پستے هاے مردمان نامرد..
مردم شهر من..
بیدارشوید..
بہ خدا سوگند این جامعہ ے هدفے ڪہ در انتظارش بودیم نیست..
جامعه اے ڪہ هنوزهم افرادے در فقر فرهنگے و اقتصادے، طلاق، ڪارتن خوابے، خشم و نفرت، اعتیاد و... به سر میبرند..
این است جامعه اے ڪہ انتظارش را داشتیم..؟!
دلمردگے و بیڪارے و فقر و بےغیرتے برخے ڪہ منجر بہ افول ارزشہا و انحطاط اجتماع میشود..
جوانان بابصیرت..ڪجایید..
جہان نیازمند مطالبہ گرے هاے شماست..با سکوت راه بہ جایے نخواهیم برد..

دیدگاه شما

نظرسنجی

ایل بانو تنها سایت تخصصی زنان در استان را چگونه ازیابی می کنید؟

تازه ترین مطالب