صبح زاگرس
دانا
5. شهريور 1397 - 12:32
هنگام اقامه نماز میت مربوط به جسدی که از یاسوج خارج شده بود بستگان میت با تماسی که از مسئولان غسالخانه یاسوج داشتند، متوجه می شوند که جسد در تابوت متعلق به مرده خودشان نیست و متعلق به زنی اهل یاسوج است و جنازه به یاسوج انتقال داده شد.

عصر روز گذشته  در اشتباهی عجیب دو جسد در سردخانه یاسوج در کمال ناباوری جابجا می شوند که باعث نارضایتی خانواده افراد متوفی شد.

 

یکی از این اجساد متعلق به یک مرد از روستای قلعه بنی از توابع بخش جاورده کهگیلویه بوده است، جسد دوم متعلق به زنی اهل یاسوج بوده است که با جسد این مرد اشتباهی توسط مسئولین غسالخانه شهرداری یاسوج جابجا شد.

 
هنگام اقامه نماز میت مربوط به جسدی که از یاسوج خارج شده بود بستگان میت با تماسی که از مسئولان غسالخانه یاسوج داشتند، متوجه می شوند که جسد در تابوت متعلق به مرده خودشان نیست و متعلق به زنی اهل یاسوج است و جنازه به یاسوج انتقال داده شد.
 

دیدگاه شما

نظرسنجی

ایل بانو تنها سایت تخصصی زنان در استان را چگونه ازیابی می کنید؟

تازه ترین مطالب