صبح زاگرس
دانا
25. بهمن 1395 - 12:13
حضرت زهرا(س)ابعادشخصیتی متعدد وشاخصی دارد ازجمله می توان به بعد علمی،سیاسی،اخلاقی،خانوادگی وغیره ایشان توجه نمود.

سیده طاهره رومینا در گفتگو با خبرنگارایل بانو ،دررابطه با ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه (س)گفت ،: حضرت زهرا(س)ابعادشخصیتی متعدد وشاخصی دارد ازجمله می توان به بعد علمی،سیاسی،اخلاقی،خانوادگی وغیره ایشان توجه نمود.

وی درمورد توصیه های حضرت فاطمه به بانوان در حوزه های مختلف درعصر فعلی برای داشتن زندگی موفق بیان کرد:،امید واعتماد به نفس بانوان نسبت به گذشته بیش ترشده ولی به نسبت آنچه که

می توانندباشند بسیار کم است لذاتوجه به زندگی حضرت زهرا(س)که در بردارنده تمام فضایل وکمالات یک زن کامل در سیاست ودیانت خانه واجتماع وغیره می باشد می تواندالگوی خوبی برای زن

امروز باشدواین امید را در آن ها به وجود آورد که با وجودمشغله های بسیار کاری وگرفتاری های زندگی بازهم می توان بهترین بود.

این مشاور حوزه ودانشگاه جایگاه حجاب وعفاف برای بانوان از منظر حضرت فاطمه (س) اراچنین بیان کرد وگفت:اگرزن مسلمان ارزشمندبودن،قیمتی بودن وبی نظیربودن خودرا باورکرد می داندکه

مراقبت از چنین موجود ارزشمندی شیوه های خاصی دارد که بهترین شیوه ها راخالق این موجود  به واسطه ائمه هدی به بشرابلاغ کرده اند وبهترین مصداق آن حجاب است که ائمه به عنوان بندگان

برگزیده خدا هم عملابه آن پایبندبودند وهم درمقام بیان درقالب صدهاجمله روایی آن رابیان نموده اند.

رومینا درجواب سوال چگونه می توان رهرو راستین حضرت بود،گفت:باید اول آن حضرت راشناخت ونسبت به آنچه شناخته ،معرفت وایمان پیداکنند والبته لازمه چنین امری تامل درفلسفه اموری است

که در زندگی حضرت زهرا (س)مصداقی از بایدیا نبایدبوده اند.اگرچنین حقیقتی برای ایشان روشن شدیقینا می تواند خودخواسته وشیفته وار رهرو حقیقی ایشان باشد.

وی درمورد ویژگی هایی که حضرت فاطمه(س) را به عنوان یک شخصیت در اسلام معرفی کرد گفت :یکی ازمهم ترین جلوه های شخصیتی حضرت زهرا(س)ولایتمداری ایشان است که در برگیرنده

بسیاری ازاز اوصاف اخلاقی ،اعتقادی وسیاسی ایشان است والبته بانگاهی دیگریکی دیگراز مهم ترین اوصاف شخصیتی حضرت زهرا(س)همسرداری بی نظیرایشان است.

رومینا به زنان ودختران کتاب آیین همسرداری در زندگی حضرت فاطمه(س)نوشته حجت الاسلام والمسلمین اسدلله محمدی نیا را پیشنهاد کرد.

دیدگاه شما

نظرسنجی

ایل بانو تنها سایت تخصصی زنان در استان را چگونه ازیابی می کنید؟

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب