صبح زاگرس
دانا

سایت ایل بانو اولین سایت زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد است که از اردیبهشت 92 فعالیت خبری خود را آغاز کرد.

 

مدیریت  سایت زنان استان  انتقادات و نقطه نظرات مخاطبین را بر دیده منت نهاده و به عنوان بهترین ابزارهای تجربی جهت ارتقای کیفی مطالب استفاده خواهیم کرد چرا که ارزش هر پایگاه خبری به میزان ارج نهادن به خواست و رضایتمندی مخاطبین عزیز است.

از کارشناسان، مشاوران و افرادی که در این زمینه می تواند اظهار نظر کنند استقبال می شود.

نظرسنجی

ایل بانو تنها سایت تخصصی زنان در استان را چگونه ازیابی می کنید؟

تازه ترین مطالب