صبح زاگرس
دانا

سایت ایل بانو اولین سایت زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد است که از اردیبهشت 92 فعالیت خبری خود را آغاز کرد.

 

مدیریت  سایت زنان استان  انتقادات و نقطه نظرات مخاطبین را بر دیده منت نهاده و به عنوان بهترین ابزارهای تجربی جهت ارتقای کیفی مطالب استفاده خواهیم کرد چرا که ارزش هر پایگاه خبری به میزان ارج نهادن به خواست و رضایتمندی مخاطبین عزیز است.

از کارشناسان، مشاوران و افرادی که در این زمینه می تواند اظهار نظر کنند استقبال می شود.

نظرسنجی

ایل بانو تنها سایت تخصصی زنان در استان را چگونه ازیابی می کنید؟

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب