نمایش 8131 - 8140 از 8189
گفتگو با پدر شهیدان خرسندیان آسمانیانی که قفس تنگ دنیا، تحمل بی تابی های الهی شان را نداشت ومیدان رزم ، خاک های گرم خوزستان وکوه های سر به فلک کشیده کردستان بهانه ای بود که تا اوج بندگی در خلوتگاه افلاک با خدای خودشان عشق بازی کنند.
1392-05-09 10:36:10
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: نسبت معلولین استان به نسبت کشور بسیار بالاست وازدواج های فامیلی باعث بیشترین معلولیت دراستان شده است.
1392-05-09 09:36:11
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان  کهگیلویه وبویراحمد گفت: نرخ معلولیت نسبت به کل کشور درحد بالایی است وازدواج های فامیلی باعث بیشترین معلولیت شده است .  
1392-05-09 09:00:23
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان  کهگیلویه وبویراحمد گفت: نرخ معلولیت نسبت به کل کشور درحد بالایی است وازدواج های فامیلی باعث بیشترین معلولیت شده است.
1392-05-09 09:00:16
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان  کهگیلویه وبویراحمد گفت: نرخ معلولیت نسبت به کل کشور درحد بالایی است وازدواج های فامیلی باعث بیشترین معلولیت شده است.
1392-05-09 09:00:15
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان  کهگیلویه وبویراحمد گفت: نرخ معلولیت نسبت به کل کشور درحد بالایی است وازدواج های فامیلی باعث بیشترین معلولیت شده است.
1392-05-09 09:00:12
  مسئول بسیج رسانه استان کهگیلویه وبویر احمد گفت: رسانه های متعددی که برعلیه نظام ما هستند در دشمنی خود هماهنگ هستند بنا براین رسانه ها ی ما هم برای تبلیغ ارزش های والای نظام اسلامی وحفظ دستاوردهای کشورمان باید وحدت داشته وهمدل باشند.
1392-05-08 16:40:24
ازنمونه های بارز قانون گریزی طیف اصلاح طلب، فروش و تقدیم مسائل سری هسته ای کشور، تحصن نماینده های خائن در مرکز قانونگذاری، طراحی فتنه ای بزرگ تحت عنوان تقلب وتوهم زایی مهرهای ریاست جمهوری باردیگر قانون گریزی خود را به طور عملی به نمایش گذاشتند.
1392-05-05 10:54:24

صفحه‌ها