نمایش 8131 - 8132 از 8132
نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد، لندن نباید از سایر کشورهای اروپایی تبعیت کرده و حجاب صورت را که برای مسلمانان است منع کند مگر در مواردی که موسساتی چون مدارس و دادگاه‌ها باید خود در این باره تصمیم بگیرند.
قاری بین المللی گفت: بهترین خاطره من این بود که در سال 1385 از دست مبارک رهبر انقلاب یک انگشتر هدیه گرفتم.

صفحه‌ها